Centrum Snellegem · Jabbeke

Het dorpsplein van Snellegem is een historische ankerplaats van één der oudste dorpen van West-Vlaanderen.
Het was reeds in de vroege Middeleeuwen een Merovingisch Kroondomein. Het Oosthof was daarvan de centrale hoeve.
De parochies Jabbeke, Varsenare en Zerkegem, en zelfs Sint-Andries en Sint-Michiels-Brugge werden vanuit Snellegem gesticht. Jacob van Maerlant was tot 1260 klerk bij de Heren van Rode die het Oosthof, één der oudst bewaarde hoeves in de provincie West-Vlaanderen, in de 11de eeuw bewoonden.
De Sint-Eligiuskerk is, althans het Romaanse gedeelte (12de eeuw), één der merkwaardigste kerkgebouwen in het Brugse Ommeland (Bron Wikipedia).
Aldus kan gesteld worden dat het dorpsplein van Snellegem door het historische erfgoed dat eromheen gelegen is, een belangrijke locatie is die verdient aangelegd te worden rekening houdend met het historisch erfgoed dat zich hier bevindt.
Evenzeer is het van belang dat er gewaakt wordt over de wijze waarop er in deze omgeving gebouwd wordt. Want samen met de aanwezige monumenten zijn de gebouwen beeldbepalend voor het uitzicht van een plein.
Het dorpsplein van Snellegem zal aan de bewoners van Snellegem een mooie publieke ruimte bieden, een kwalitatieve plaats voor ontmoeting waar ze terecht fier op kunnen zijn.

SAMENWERKING
Studiebureau Lobelle